Umferðarvefurinn

Viðfangsefni umferðarfræðslu

Viðfangsefni umferðar­fræðslu

Umferðarfræðsla er órjúfanlegur þáttur í skólastarfi og uppeldi barna okkar. Umferðarfræðsluna má samþætta við aðrar námsgreinar og er það  undirstaða þess að fræðslan fái sinn sess í skólastarfinu. Skólinn hvetur nemendur til að tileinka sér heilsueflandi samgöngumáta t.d. að koma gangandi eða hjólandi í skólann. Þannig tryggjum við aukið umferðaröryggi.

Foreldrar meta það hversu lengi fram eftir hausti þeir treysta barni sínu til þess að hjóla í skólann. Nemendur eiga að nota endurskinsvesti ef þau eru til, annars noti þau endurskinsmerki. Samkvæmt lögum eiga öll börn að vera með hjálm á höfði og hafa viðeigandi ljósabúnað á reiðhjóli. Hjólin eiga að vera læst í hjólagrindum á skólatíma, enda tekur skólinn ekki ábyrgð á þeim. Hið sama gildir um hjólabretti, hlaupahjól, línuskauta og rafvespur.  Þegar farið er í hjólaferðir á vegum skólans skal ávallt nota reiðhjólahjálm.

Helstu árlegu verkefni sem tengjast umferðarfræðslu: 

 • Átakið „Göngum í skólann“. Ýmis verkefni unnin í öllum bekkjum. Í lok átaksins er sameiginleg gönguferð þar sem eldri nemendur aðstoða yngri nemendur.

 • Umferðarþema á haustdögum. 3-5 dagar þar sem allur skólinn tekur þátt.

 • Skólinn gefur öllum nemendum endurskinsmerki í október.

 • „Hjóladagar“ í maí. Þrautabraut sett upp – hjólaverkstæði og þvottastöð.  Heimsókn lögreglu.

 •  „Hjóladagur“ hjá öllum bekkjum skólans í júní.

 •  Þemadagar á vordögum (hjólaferðir – umferðarfræðsla).

Helstu áhersluþættir í umferðarfræðslu:

 • Umferðarreglur fyrir gangandi, hjólandi (þ.m.t. bretti, hlaupahjól og línuskautar) og akandi vegfarendur.

 • Tillitssemi og umburðarlyndi í umferðinni.

 • Umferðarmerki.

 • Gangbrautir.

 • Gangbrautarljós.

 • Götur/vegir án gangbrauta.

 • Strætisvagn – skólarútan.

 • Öryggi í umferðinni.

 • Öruggar gönguleiðir.

 • Öruggar reiðhjólaleiðir.

 • Örugg svæði fyrir hjólabretti, hlaupahjól og línuskauta.

 • Reiðhjólahjálmar.

 • Öryggisbelti.

 • Ótti við að ferðast á milli staða – að geta bent á og nefnt ýmsa þætti í umhverfinu sem hafa áhrif á líðan.

 • Skyndihjálp.

 • Hverjir hjálpa – 112.

 • Að taka sjálfstæðar ákvarðanir – hópþrýstingur – fyrirmyndir.

 • Auglýsingar sem tengjast tækjum og búnaði.

Árleg viðfangsefni að hausti og vetri:

 • Strætisvagnar, skólabílar og almennar bifreiðar (biðskýli, öryggisbelti).

 • Endurskinsvesti og endurskinsmerki.

 • Hjóla- og öryggisbúnaður (hjálmar og ljós).

 • Línuskautar, hlaupahjól og hjólabretti (hlífar og hjálmar).

 • Leiksvæði, vetrarleikir (snjóþotur, sleðar, skautar o.fl.).

 • Að gera kannanir og leggja fyrir spurningalista.

 • Myndasögur og fræðslumyndbönd.

Árleg viðfangsefni að vori og sumri:

 • Hjóla- og öryggisbúnaður (hjálmar og ljós).

 • Línuskautar, hlaupahjól og hjólabretti (hlífar og hjálmar).

Þemadagar að hausti:

Á haustdögum fara allir nemendur skólans í sameiginlegt umferðarþema sem varir 3-5 daga. Áhersla þemans er kynnt fyrir nemendum og teknar eru fyrir ýmsar reglur og verkefni tengt umferðarfræðslu. Mikil samvinna á milli árganga/stiga fer fram á þemadögunum.

Mikið er um samþættingu við aðrar greinar sem og vettfangsferðir í tengslum við þemadagana.

Fyrirlestrar:

Á hverju ári er leitast við að bjóða nemendum á miðstigi upp á fyrirlestur sem tengist umferðar - og samgöngumálum.

Endurskinsmerki að gjöf:

Á hverju ári gefur skólinn öllum nemendum sínum endurskinsmerki og minnir þannig á mikilvægi þess að vera sýnileg í umferðinni. Gott er að vinna þetta verkefni í samstarfi við lögregluna.

Hjóladagar að vori:

Á hverju vori eru þemadagar þar sem nemendur vinna með hjól og hjólreiðar. Verkefnið er unnið í samvinnu við íþróttakennara og eldir nemendur skólans. Sjá nánari útfærslu á hjóladögum hér.

Göngum í skólann:

Skólinn tekur árlega þátt í átakinu „ Göngum í skólann “. Verkefnið er unnið í september og hluta af október.

 

Helstu verkefni

 • Rætt er við alla árganga við skólasetningu og nemendur hvattir til að ganga eða hjóla í skólann. Farið yfir öruggustu aðkomu bíla að skólanum.
 • Könnun gerð í ákveðinn tíma á ferðamáta nemenda og starfsmanna í skóla og vinnu, tekið saman í tölum og myndum og eru niðurstöður birtar og borið saman á milli ára.
 • Ýmis verkefni unnin í ákveðnum árgöngum. Nánar hjá verkefnastjóra eða á síðu verkefnisins.kennarar Created with Sketch.